Adresaro REFA – 2021

RUMANA ESPERANTA FERVOJISTA ASOCIO (R.E.F.A.)
500024 Braşov, str.Politehnicii nr.1, RO – Rumanio

PREZIDANTO, komitatano por IFEF,
s-ino Rodica GIUHAT
B-dul Timişoara nr. 69, bl. C 13, sc.B, et.V, ap.59
Sector 6, 77401 – Bucureşti
portebla : + 40 766 278 426
(h) : + 40 217 774 165
rete : rodica_giuhat@yahoo.com

VICPREZIDANTO, anstataŭanto de prezidanto, respondeculo pri organizaj aferoj kaj E-instruado,
s-ino Rodica TODOR
B-dul. Valea Cetăţii nr. 22, bl. B 24, sc.A, ap.5,
500289 – Braşov
portebla: + 40 722 792 849
(h): + 40 368 408 779
rete: rodica_todor@yahoo.com

SEKRETARIO, respondeculo pri Faka agado kaj “R.F” (“Rumana Fervojisto”)
s-ro Florin NEGREA
Sos. Nicolae Ttulescu, nr. 78,bloc 1, ap.41, Sector 1, București
portebla: +40 724 202 636
rete: flornegrea@yahoo.com

KASISTO: s-ino Niculina IACOB
Str. Vasile Lascar nr. 18, ap. 20, Sector 2, București
portebla: +40 722 228 558

MEMBRO, respondeculo pri la rilato kun UAAIFR (Landa Sekcio de FISAIC),
s-ro Vasile POPESCU
Str. Ghetariei 15 – Sibiu
portebla: +40 721 110 825
rete: vasilepopescu56@yahoo.com

===========================
Por rapida informado :
rodica_giuhat@yahoo.com ; portebla : + 40 766 278 426
rodica_todor@yahoo.com ; portebla: +40 722 792 849